Adres:

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Wola Piotrowa 16
38-505 Bukowsko

[button] nr. konta: PBS 86 8642 1184 2018 0005 3598 0001[/button]

 

Nabożeństwa w Domu Modlitwy:

Niedziela – godzina 9:00
Środa – godzina 19:00
Piątek (modlitwa) – godzina 19:00