Wyznanie wiary

Nasze wyznanie wiary

• Wierzymy, że Pismo Święte pochodzi od Boga, jest przez Boga natchnione, nieomylne, w pełni wiarygodne oraz, że jest najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i postępowania,

• w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Duch Świętego,

• w Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, w Jego narodzenie z Dziewicy, w Jego bezgrzeszne ludzkie życie, w Jego boskie cuda, w Jego odkupieńczą śmierć, w Jego cielesne zmartwychwstanie, w Jego osobisty powrót w mocy i chwale,

• w zbawienie zgubionego i grzesznego człowieka dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa przez wiarę niezależnie od uczynków, i odrodzenie przez Duch Świętego,

• w Ducha Świętego, którego zamieszkanie w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, do świadectwa i pracy dla Pana Jezusa Chrystusa,

• w jedność Ducha wszystkich prawdziwie wierzących, Kościół – Ciało chrystusowe,

• w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych: zbawionych ku życiu, zgubionych ku potępieniu.

Statut Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej – >>pobierz<<

Prawo Wewnętrzne – >>pobierz<<